Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 117/2010 z dnia 27.12.2010

ZB nr 117/2010 z dnia 27.12.2010

Zarządzenie Nr 117 / 2010
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 27.12.2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na 2010 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.249, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 7 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXVII/290/2010 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok zarządzam :

I dokonanie zmian budżetu poprzez:

1 Zwiększenie dochodów 0,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik

2 Zmniejszenie dochodów 0,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik

3 Zmniejszenie wydatków 4 950,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 950,00

4 Zwiększenie wydatków 4 950,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 950,00


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2011-02-28 10:56 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2010-12-27 09:54 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root