Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 121/2010 z dnia 31.12.2010

ZB nr 121/2010 z dnia 31.12.2010

Zarządzenie Nr 121 /2010
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. N z 2002 r. 101,poz.926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach
zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach stanowiącą załącznik Nr 1.
oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach stanowiącą załącznik Nr 2.

§ 2.

Polityka bezpieczeństwa ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie przetwarzane są dane osobowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2011-02-28 11:25 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2010-12-31 09:23 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root