Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacje Urzędu Miejskiego - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

1.Informacja dot. składania wniosków dot. wyborów do PE 2024: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

2.Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komicji wyborczej i informacje dot. Zgłoszenia kandydata na członka

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba spełniać określone kryteria:

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać prawa wyborcze,
 • stałe zamieszkanie na obszarze woj. Śląskiego,
 • kandydat musi być ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:                                                                                                        

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Na członkostwo w OKW nie mogą liczyć osoby:

 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, 
 • kandydaci w wyborach, ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo i dzieci, obserwatorzy społeczni oraz mężowie zaufania
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego,
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,
 • urzędnik wyborczy.

Wynagrodzenie członka obwodowej komisji wyborczej?

Dieta (netto) członka komisji wynosi 500 zł, zastępcy przewodniczącego komisji - 600 zł, z kolei przewodniczącego komisji - 700 zł.

Członkowie OKW nie pracują wyłącznie w dzień głosowania. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, praktycznie zaraz po powołaniu. Wśród głównych obowiązków znajdują się: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych, przeliczanie kart do głosowania i odbiór materiałów wyborczych w przeddzień głosowania w lokalu wyborczym, a w dniu wyborów - przeprowadzenie głosowania oraz ustalanie wyników wyborów w obwodzie.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie one mają pierwszeństwo zgłaszania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/komitety

Druga możliwość to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Dane do kontaktu są przedstawione poniżej. 

Link  do uchwały nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/pkw_uchwaly/31550

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Kościuszki 22,  I piętro   (tel. 323358625) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7:30 – 17:00,wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  piątek 7:30 – 14:00), do dnia 10 maja 2024r. tj. piątek do godz. 14.00.