Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Przetargi w 2015 r.

 • ZP-23/2015

  Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.

  Więcej
 • ZP-22/2015

  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SOŚNICOWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

  Więcej
 • ZP-21/2015

  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach - etap III

  Więcej
 • ZP-20/2015

  Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej - projekt.

  Więcej
 • ZP-19/2015

  Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku sportowym w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej na działce nr 589/249 -projekt.

  Więcej
 • ZP-18/2015

  Budowa odcinka drogi od ul. Wiejskiej do Groty (125mb) w Rachowicach- projekt.

  Więcej
 • ZP-17/2015

  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

  Więcej
 • ZP-16/2015

  BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY MARCINA W KOZŁOWIE

  Więcej
 • ZP-15/2015

  Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii - projekt.

  Więcej
 • ZP-14/2015

  Budowa Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego i Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach niezbędnymi do prawidłowego jego wykonania.

  Więcej
 • ZP/13/2015

  Rozwój zintegrowanego, elektronicznego systemu wspomagania zarządzania w Gminie Sośnicowice, wraz z wprowadzeniem nowych e-usług

  Więcej
 • ZP-12/2015

  Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia przy ul. Granicznej, Wrzosowej i Klonowej w Smolnicy

  Więcej
 • ZP-11/2015

  ” Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym – budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap I.

  Więcej
 • ZP-10/2015

  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach

  Więcej
 • ZP-9/2015

  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej

  Więcej
 • ZP-8/2015

  REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH W ROKU 2015 NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE.

  Więcej
 • ZP-7/2015

  Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną - projekt.

  Więcej
 • ZP/6/2015

  Dostawa drukarek i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem oraz świadczenie usługi dostępu do internetu, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice"

  Więcej
 • ZP-5/2015


   Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej

  Więcej
 • ZP-4/2015

  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach.
   

  Więcej